Dịch vụ

PHƯƠNG ÁN TIÊU HỦY HÀNG HÓA

( 02-12-2015 - 02:15 PM ) - Lượt xem: 3278

Khảo sát khối lượng hàng hóa cần tiêu hủy (hủy mẫu, không đạt chất lượng, hết hạn sử dụng,....) tại chủ nguồn thải, Công Ty TNHH TM DV MT Lâm Phát đề ra phương án xử lý như sau:

Bước 1:Tại trụ sở phát sinh số hàng cần hủy

Kiểm tra danh mục, số lượng, trọng lượng lô hàng cần tiêu hủy ký tên của đại diện Chủ nguồn thải và các cơ quan có liên quan.

Bước 2: Chủ nguồn thải bàn giao lượng hàng hóa này cho Công Ty TNHH TM DV MT Lâm Phát, hai bên ký tên trên “Biên bản giao nhận”. Sau đó, Công Ty TNHH TM DV MT Lâm Phát sẽ vận chuyển lô hàng này đến Nhà Máy Xử Lý Chất Thải Đông Thạnh – huyện Hóc Môn (theo hợp đồng kinh tế ký giữa Cty MT Lâm Phát và Chủ nguồn thải). Công Ty TNHH TM DV MT Lâm Phát và các cơ quan có liên quan đi theo kiểm soát vận chuyển an toàn và chụp hình (nếu cần).

Bước 3: Tại Nhà Máy Xử Lý Chất Thải Đông Thạnh – huyện Hóc Môn, Tp. HCM

Công Ty TNHH TM DV MT Lâm Phát bàn giao cho Công ty TNHH MTV Môi trường Đô Thị TP.HCM xác định khối lượng và xử lý toàn bộ lô hàng bằng phương pháp đốt ở nhiệt độ trên 1.000oC có hệ thống xử lý khí thải và nước thải, (theo hợp đồng số kinh tế ký giữa Cty MT Lâm Phát và Công Ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị TPHCM về việc tiêu hủy hàng hóa). Quá trình xử lý có sự chứng kiến của đại diện Công Ty TNHH TM DV MT Lâm Phát , Công ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị và các cơ quan có liên quan (nếu có). Biên bản tiêu hủy hàng hóa có ký tên của các đại diện.

Tro thải phát sinh sau khi đốt được thu gom và đưa vào hố chôn lấp an toàn.

Cả 3 bước trên được thực hiện trong ngày.

Bước 4: Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM hoàn tất việc tiêu hủy và cung cấp lại cho Công Ty TNHH TM DV MT Lâm Phát biên bản tiêu hủy hàng hóa và Thông báo hoàn tất việc xử lý hàng hóa. Công Ty TNHH TM DV MT Lâm Phát căn cứ vào biên bản tiêu hủy xuất hóa đơn và gửi lại chủ nguồn thải biên bản xác nhận đã xử lý xong, hoàn tất quá trình hủy hàng.

Bài viết khác