Dịch vụ

PHƯƠNG ÁN TIÊU HỦY HÀNG HÓA

( 02-12-2015 - 02:15 PM ) - Lượt xem: 1354

Qua khảo sát khối lượng hàng hóa là thuốc không đạt chất lượng, thuốc hết hạn sử dụng, thực phẩm chức năng tại chủ nguồn thải,DNTN TM XNK Vận Tải Lâm Phát đề ra phương án xử lý như sau:

Bước 1:Tại trụ sở phát sinh số hàng cần hủy

Kiểm tra danh mục, số lượng, trọng lượng lô hàng cần tiêu hủy ký tên của đại diện Chủ nguồn thải và các cơ quan có liên quan.

Bước 2: Chủ nguồn thảih bàn giao lượng hàng hóa này cho DNTN TM XNK Vận Tải Lâm Phát, hai bên ký tên trên “Biên bản giao nhận”. Sau đó, DNTN TM XNK Vận Tải Lâm Phát sẽ vận chuyển lô hàng này đến Nhà Máy Xử Lý Chất Thải Đông Thạnh – huyện Hóc Môn (theo hợp đồng số .../HĐ.LP.2015, ngày ....). Đại diện DNTN TM XNK Vận Tải Lâm Phát và các cơ quan có liên quan đi theo kiểm soát vận chuyển an toàn và chụp hình (nếu cần).

Bước 3: Tại Nhà Máy Xử Lý Chất Thải Đông Thạnh – huyện Hóc Môn, Tp. HCM

DNTN TM XNK Vận Tải Lâm Phát bàn giao cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM xác định khối lượng và xử lý toàn bộ lô hàng bằng phương pháp đốt ở nhiệt độ trên 1.000oC có hệ thống xử lý khí thải và nước thải, (theo hợp đồng số ……/HĐ.MTĐT-HH, ngày ……/12/2015). Quá trình xử lý có sự chứng kiến của đại diện DNTN TM XNK Vận Tải Lâm Phát và các cơ quan có liên quan, DNTN TM XNK Vận Tải Lâm Phát và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị. Biên bản tiêu hủy hàng hóa có ký tên của các đại diện.

Tro thải phát sinh sau khi đốt được thu gom và đưa vào hố chôn lấp an toàn.

Cả 3 bước trên được thực hiện trong ngày.

Bước 4: Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM hoàn tất việc tiêu hủy và cung cấp lại cho DNTN TM XNK Vận Tải Lâm Phát biên bản tiêu hủy hàng hóa và Thông báo hoàn tất việc xử lý hàng hóa.

Bài viết khác