Dịch vụ

Tiêu hủy hàng hóa

( 16-11-2015 - 11:50 PM ) - Lượt xem: 3706

Công Ty TNHH TM DV MT Lâm Phát sở hữu một đội xe chuyên dụng phục vụ cho công tác vận chuyển, tiêu hủy chất thải chuyên xử lý, tiêu hủy hàng hóa, thiết bị máy móc, nguyên vật liệu, sản phẩm lỗi sai quy chuẩn...


Phương pháp 1: Chất thải nhiễm thành phần nguy hại được tiêu hủy trong lò đốt tại Nhà máy xử lý CTNH Đông Thạnh, nhiệt độ > 1.0000C

 

Phương pháp 2: Hủy hình dạng các loại thiết bị, máy móc không thể tái sử dụng