Dịch vụ

Để thuận lợi cho việc xử lý rác một cách hiệu quả, việc đầu tiên là phân loại rác tại nguồn.
Chứng từ CTNH được dùng trong quá trình chuyển giao chất thải nguy hại.
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG LÂM PHÁT là 1 trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực môi trường với hơn 10 năm kinh nghiệm, hoạt động chủ yếu về thu gom chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, hủy hàng, mua bán phế liệu, hỗ trợ doanh nghiệp lập các hồ sơ môi trường....
Có công nghệ xử lý với chi phí thấp nhưng trong quá trình xử lý lại phát sinh ra ô nhiễm thứ cấp. Có công nghệ xử lý hiện đại, chi phí vận hành cao nhưng xử lý an toàn, không gây mùi, không phát sinh ô nhiễm thứ cấp.