Dịch vụ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG LÂM PHÁT là 1 trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực môi trường với hơn 10 năm kinh nghiệm, hoạt động chủ yếu về thu gom chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, hủy hàng, mua bán phế liệu, hỗ trợ doanh nghiệp lập các hồ sơ môi trường....