Tin tức

Các tài liệu hồ sơ môi trường của 1 nhà máy sản xuất

( 13-10-2016 - 11:12 AM ) - Lượt xem: 2599

Các tài liệu hồ sơ môi trường của 1 nhà máy sản xuất

Tài liệu hồ sơ môi trường cần có của một nhà máy sản xuất sẽ khác biệt với đơn vị dịch vụ, kinh doanh, đơn vị thi công công trình sẽ khác nhau.
Một số đặc thù riêng:

 • Đặc thù riêng về ngành nghề hoạt động vd ngành dầu khí, xăng dầu, hàng hải, khai thác mỏ, dệt may, xây dựng, ... thì sẽ có quy định khác nhau
 • Đặc thù về quản lý nhà nước: ngành công thương, ngành nông nghiệp, ngành y tế,...
 • Đặc thù về vị trí địa lý: trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, ngoài khu công nghiệp, biển và hải đảo,...
 • Đặc thù khác.

Giấy phép môi trường ban đầu:

 • ĐTM, danh mục các dự án phải làm ĐTM
 • ĐMC, danh mục các dự án phải làm ĐMC
 • "Cam Kết bảo vệ Môi trường (theo luật BVMT 2005)
 • Bảng đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường (theo luật BVMT năm 1993)"
 • Đề án bảo vệ Môi trường
 • Kế hoạch bảo vệ Môi trường, danh mục các dự án do Sở TNMT phê duyệt và UBND Quận Huyện phê duyệt
 • Danh mục các dự án không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Nước cấp:

 • "Hợp đồng cung cấp nước cấp (khu công nghiệp, công ty cấp nước,..)
 • Hợp đồng cấp nước uống (đơn vị cung cấp nước đóng chai)
 • Thống kê/kiểm kê nước cấp
 • Bảng phân tích nước cấp sinh hoạt định kỳ (của đơn vị cấp nước hoặc từ trạm xử lý nước cấp cục bộ)
 • Bảng phân tích nước uống định kỳ (của đơn vị cung cấp nước đóng chai hoặc từ trạm xử lý nước uống cục bộ)
 • Định mức và tiêu chuẩn sử dụng nước cho các mục đích sử dụng khác nhau
 • Danh mục luật, tiêu chuẩn QCVN hiện hành liên quan
 • "Giấy phép khai thác nước ngầm/mặt
 • - Biên lai đóng thuế tài nguyên nước
 • - Báo cáo định kỳ
 • - Nhật ký khai thác nước ngầm/nhật ký theo dõi hằng ngày
 • - Các hồ sơ khác"
 • "Trạm xử lý nước cấp sản xuất/nước sinh hoạt/nước uống
 • - Bảo trì bảo dưỡng
 • - Hồ sơ sự cố
 • - Hướng dẫn vận hành
 • - Nhật ký vận hành
 • - QC/QA (tùy thuộc vào yêu cầu chất lượng nước đầu vào trong sản xuất)
 • - Kiểm định và hiểu chuẩn thiết bị
 • - Các hồ sơ khác"

Nước thải:

 • "Hợp đồng xử lý nước thải (áp dụng với doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoặc thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh)
 • - Chứng từ xử lý nước thải (hóa đơn, chỉ số đo đồng hồ nước thải)
 • -Thống kê, kiểm kê lưu lượng và chất lượng nước thải khi phát thải"
 • "Giấy phép xả thải (áp dụng với đơn vị tự xả nước thải ra môi trường tự nhiên)
 • - Chứng từ nộp phí BVMT với nước thải
 • - Báo cáo theo dõi xả thải
 • - Hồ sơ công trình xả thải"
 • "Trạm xử lý nước thải (nếu có)
 • - Nhật ký vận hành xử lý nước thải
 • - Hướng dẫn vận hành
 • - Danh mục máy móc vật tư thiết bị
 • - Các hướng dẫn sử dụng
 • - Hồ sơ bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị
 • - Ứng phó sự cố
 • - Hồ sơ thiết kê, hoàn công, nghiệm thu
 • - Kiểm định và hiểu chuẩn thiết bị"
 • Bảng phân tích nước thải
 • Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục và truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương ( đối với lưu lượng xả thải trên1.000 m3/ngày đêm trở lên)
 • "Hồ sơ bảo trì di tu bảo dưỡng cống cấp thoát nước
 • - Bảng vẽ mặt bằng cấp thoát nước: nước mưa phải tách riêng với nước thải.
 • - Bảng vẽ hoàn công hố ga
 • - Nhật ký kiểm tra thất thoát nước
 • - Bảng vẽ hầm tự hoại"

Chất thải rắn và chất thải nguy hại

 • Hợp đồng thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
 • - Năng lực nhà thầu
 • - ĐTM, hệ thống xử lý, công trình BVMT
 • - Giấy xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường
 • - Biên bản bàn giao chất thải rắn
 • - Hồ sơ theo dõi giao nhận rác (chứng từ khi giao nhận rác thải,…)
 • - Thống kê, kiểm kê các loại chất thải rắn phát sinh
 • Hợp đồng thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường.
 • - Năng lực nhà thầu
 • - ĐTM, hệ thống xử lý, công trình BVMT
 • - Giấy xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường
 • - Biên bản bàn giao chất thải rắn
 • - Hồ sơ theo dõi giao nhận rác (chứng từ khi giao nhận rác thải,…)
 • - Thống kê, kiểm kê các loại chất thải rắn phát sinh
 • - Báo cáo định kỳ
 • Chứng từ xử lý chất thải (CTR/CTNH) - 5 năm
 • - Biên lai
 • - Biên bản giao nhận/nhật ký giao nhận
 • - Hóa đơn chứng từ liên quan
 • Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại
 • - Đánh giá hồ sơ năng lực nhà thầu định kỳ (ISO 14001, phạm vi, năng lực vận chuyển, công nghệ xử lý,...)
 • - Giấy phép của nhà thầu (3 năm) so với danh mục trong sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại và so với lượng chất thải công ty thải ra. (giấy phép vận chuyển và giấy phép xử lý chất thải nguy hại)
 • - Thống kê, kiểm kê các loại chất thải nguy hại phát sinh
 • -Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường; kế hoạch an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe; kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố; kế hoạch đào tạo, tập huấn định kỳ; chương trình quan trắc môi trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại. (đối với đơn vị xử lý)
 • Báo cáo chất thải rắn định kỳ/ chất thải nguy hại định kỳ cho Sở TNMT 6 tháng hoặc 12 tháng
 • Đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH do Sở TNMT cấp (cập nhật so với chủng loại phát thải của doanh nghiệp)
 • Hồ sơ theo dõi giao nhận rác (chứng từ khi giao nhận rác thải,…)
 • Hướng dẫn phân loại chất thải rắn:
 • - Nhóm hữu cơ dễ phân hủy (nhóm thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, quả, xác động vật);
 • - Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế (nhóm giấy, nhựa, kim loại, cao su, ni lông, thủy tinh);
 • - Nhóm còn lại

"Ứng phó sự cố môi trường" 

 • Danh mục các dự án phải làm ứng phó sự cố môi trường
 • "Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường: Cháy nổ, tràn dầu, tràn đổ hóa chất,….
 • lập kế hoạch, phương án và chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật để ứng phó sự cố môi trường, khắc phục hậu quả do sự cố môi trường."

Quản lý năng lượng 

 • "Danh mục các máy móc thiết bị sử dụng năng lượng
 • - Khu vực sử dụng năng lượng trọng điểm
 • - Kiểm toán năng lượng định kỳ (nếu thuộc danh mục)
 • - Chứng chỉ người quản lý năng lượng"

Bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên 

 • "Định mức sử dụng và tiêu chuẩn của dòng nguyên vật liệu
 • - Kiểm toán dòng nguyên vật liệu
 • - Các giải pháp tiết kiệm"

Mua bảo hiểm môi trường 

 • "Danh mục cơ sở phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro
 • - Hợp đồng
 • - Chứng từ"

Đánh giá nhà thầu 

 • "Các nhà thầu
 • - Nhà thầu thiết kế thi công xây dựng, môi trường
 • - Nhà thầu vận chuyển hóa chất, hàng nguy hiểm
 • - Nhà thầu vận chuyển chất thải nguy hại (trường hợp Nhà thầu vận chuyển và xử lý là khác nhau)
 • - Nhà thầu xử lý chất thải nguy hại
 • - Nhà thầu xử lý nước thải
 • - Nhà thầu phụ về sản xuất
 • - Nhà thầu cung cấp hóa chất và hàng nguy hiểm
 • - Nhà thầu cung ứng dịch vụ ứng phó sự cố môi trường, sự cố tràn dầu, sự cố cháy nổ,..
 • "

Thuế tài nguyên 

 • "Danh mục các đối tượng phải đóng thuế tài nguyên
 • - Chứng từ đóng thuế
 • - Kiểm kê đóng thuế"

Hóa chất:

 • Danh mục Biện pháp/Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất
 • Danh mục hóa chất nguy hiểm/hóa chát cấm/ hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh/hóa chất đủ điều kiện sản xuất kinh doanh.
 • Luật hóa chất và các văn bản pháp luật về hóa chất
 • Danh mục hóa chất phải Khai báo hóa chất khi nhập khẩu
 • Hướng dẫn liên quan tới hóa chất
 • Phiếu an toàn hóa chất của hóa chất nguy hiểm
 • Hướng dẫn pha hóa chất
 • Hồ sơ tập huấn an toàn trong sử dụng hóa chất

Kiểm tra, thanh tra, đánh giá môi trường 

 • "Biên bản tự kiểm tra môi trường định kỳ
 • - Biên bản, hồ sơ thanh tra kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước (bao gồm biên bản giải trình, khắc phục sau khi kiểm tra)
 • - Biên bản, hồ sơ đánh giá của khách hàng hoặc bên thứ 3 (bao gồm biên bản giải trình, khắc phục sau khi kiểm tra)"

Thuế bảo vệ môi trường 

 • "Danh mục các đối tượng phải đóng thuế
 • - Chứng từ đóng thuế
 • - Kiểm kê đóng thuế"

Hệ thống quản lý môi trường 

 • Danh mục các đơn vị phải xác nhận hệ thống quản lý môi trường theo nghị định 19/2015/NĐ-CP

Môi trường đất 

 • Các biện pháp theo dõi, giám sát chặt chẽ các công đoạn, khu vực phát sinh yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất
 • Danh mục cơ sở phải đánh giá chất lượng môi trường đất (nằm trong danh mục của nghị định 19/2015/NĐ-CP)
 • Danh mục các QCVN và tiêu chuẩn về chất lượng đất

Nguồn: yeumoitruong.vn