Tin tức

Đừng tiết kiệm chi phí xử lý chất thải nguy hại

( 30-06-2018 - 10:29 AM ) - Lượt xem: 2144

Quản lý chất thải nguy hại (CTNH) là một vấn đề mới mẻ, tuy đã được quan tâm chú trọng nhiều nhưng vẫn còn rất nhiều các vấn đề còn đang bức xúc, trong đó có khía cạnh công nghệ xử lý. 

Hiện nay, có nhiều đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép đủ chức năng thu gom, xử lý chất thải nguy hại theo Thông tư số 36/2015-TT-BTNMT ngày 30-6-2015 (Tham khảo http://quanlychatthai.vn/quanly/dsdonvicpctnh.html). Trong đó có  DNTN TM – XNK – VT Lâm Phát trực thuộc hệ thổng của MTĐT theo giấy phéo 3-4-5-6.013.VX
Địa chỉ: 111/41 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp,  HCM.

Chi phí xử lý chất thải nguy hại mà doanh nghiệp bỏ ra để thuê các đơn vị có chức năng thật ra là không cao.

Bởi theo thông tư nêu trên, các đơn vị có đủ chức năng thu gom, xử lý chấtthải nguy hại phải thỏa mãn các đòi hỏi rất khắc khe:

một là, Các phương tiện, thiết bị lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý.

Hai là, Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại phải có hệ thống định vị vệ tinh (GPS) được kết nối mạng thông tin trực tuyến để xác định vị trí và ghi lại hành trình vận chuyển chất thải nguy hại; công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại và trạm trung chuyển chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý quy định;

Ba là, Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy hại phải xây dựng đầy đủ các nội dung về quy trình vận hành an toàn các hệ thống, phương tiện, thiết bị; các kế hoạch về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa và ứng phó sự cố, đào tạo, tập huấn định kỳ hàng năm, xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động; chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại.

Bốn là, Áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia về Hệ thống quản lý môi trường (TCVN ISO 14001) trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại; hoặc 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực đối với cơ sở xử lý chất thải nguy hại đang hoạt động

Vì vậy giá thành mà doanh nghiệp bỏ ra để xử lý chất thải nguy hại là hợp lý, tùy thuộc vào công nghệ xử lý, chất lượng dịch vụ, khoảng cách vận chuyển. Doanh nghiệp nên cân nhắc các yếu tố để lực chọn đơn vị xử lý phù hợp.

Hãy liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn hoàn toàn miễn phí
Hotline: 0906767804 gặp Nhất

Email: lamphat.enterprise@gmail.com