Công nghệ xử lý

Công nghệ xử lý chất thải nguy hại

( 14-11-2015 - 12:19 AM ) - Lượt xem: 1605

Cty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị TP HCM là doanh nghiệp hàng đầu được phép hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại và đã được Tổng

cục Môi trường cấp Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại với mã số 5-6-7-8.013.VX

Tham khảo giấy phép hành nghề quản lý CTN) tại đây.

Công nghệ xử lý chất thải nguy hại bao gồm 2 công nghệ sau:

 - Công nghệ xử lý chất thải nguy hại bằng phương pháp thiêu đốt. 
- Công nghệ xử lý chất thải nguy hại bằng phương pháp chôn lấp an toàn.