Tin tức

Tiêu chuẩn nhà kho chứa hóa chất nguy hại là vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Việc xây nhà dựng nhà kho cần phải tuân thủ theo đúng các yêu cầu nhằm đảm bảo bảo vệ hóa chất không lây lan và làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Trong bài viết sau đây, chúng tôi sẽ nêu lên một...
tổng hợp các văn bản pháp luật về môi trường mới nhất
Hầu hết các doanh nghiệp đều biết được việc xả thải, chôn lấp chất thải nguy hại là sai phạm, song có thể vì thấy chi phí xử lý cao nên doanh nghiệp hoặc cá nhân có trách nhiệm đã cố tình chôn lấp, xả thải trực tiếp ra môi trường. Hiện nay, có nhiều đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi...
Cung cấp các thông tin đầy đủ và chính xác nhất từ công tác lựa chọn đơn vụ chức năng cũng như lưu trữ, chuyển giao, báo cáo chất thải nguy hại
Chắc chắn vụ việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa từng xảy ra ở vùng biển Việt Nam do Công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra là một trong những sự kiện nổi bật nhất trong năm 2016. Đồng thời, qua vụ việc này, Chính phủ, các ngành, các cấp, các cơ quan liên quan, trên cương vị, trách nhiệm của...
Các nhà chuyên môn thời tiết lý giải việc người dân phản ảnh mùi hôi thối nằm trong khu vực Nam Sài Gòn (Phú Mỹ Hưng, cầu Phú Xuân…) là những nơi hứng gió tây nam vào mùa này, trong đó tháng 8 là đỉnh điểm. Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (huyện Bình Chánh) - nơi đặt một số cơ sở...