Tin tức

tổng hợp các văn bản pháp luật về môi trường mới nhất
Hầu hết các doanh nghiệp đều biết được việc xả thải, chôn lấp chất thải nguy hại là sai phạm, song có thể vì thấy chi phí xử lý cao nên doanh nghiệp hoặc cá nhân có trách nhiệm đã cố tình chôn lấp, xả thải trực tiếp ra môi trường. Hiện nay, có nhiều đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi...
Cung cấp các thông tin đầy đủ và chính xác nhất từ công tác lựa chọn đơn vụ chức năng cũng như lưu trữ, chuyển giao, báo cáo chất thải nguy hại
Chắc chắn vụ việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa từng xảy ra ở vùng biển Việt Nam do Công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra là một trong những sự kiện nổi bật nhất trong năm 2016. Đồng thời, qua vụ việc này, Chính phủ, các ngành, các cấp, các cơ quan liên quan, trên cương vị, trách nhiệm của...
Các nhà chuyên môn thời tiết lý giải việc người dân phản ảnh mùi hôi thối nằm trong khu vực Nam Sài Gòn (Phú Mỹ Hưng, cầu Phú Xuân…) là những nơi hứng gió tây nam vào mùa này, trong đó tháng 8 là đỉnh điểm. Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (huyện Bình Chánh) - nơi đặt một số cơ sở...
Chất ô nhiễm trong không khí được phân tích bao gồm carbon monoxide, sulphur dioxide, nitrogen dioxide và ozone. Kết quả cho thấy nguy cơ đột quỵ gia tăng đáng kể do ô nhiễm carbon monoxide, sulphur dioxide và nitrogen dioxide. Cả bụi không khí có kích cỡ PM 2.5 và PM10 đều liên quan đến nguy cơ đột quỵ.
Nếu chọn vị trí đặt nhà kho nằm trong khu dân cư, loại hàng hoá cần bảo quản phải không được thải vào không khí các chất độc hại, không gây tiếng ồn, các yếu tố có hại khác không vượt mức quy định hiện hành về vệ sinh môi trưòng, không có yêu cầu vận chuyển bằng đường sắt. • ...